VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Đón tiếp > Chào mừng & Thông tin

LỜI CHÀO MỪNG

VOVINAM Việt Võ Đạo là một Môn Phái võ đạo Việt Nam được hình thành từ năm 1938, do Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc khải đạo. Mục tiêu huấn đạo của Môn Phái là đào luyện con người về cả hai phương diện : Thân chất và Tâm chất. Dùng bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái để biểu dương chủ thuyết Cách Mạng Tâm Thân và định luật Cương Nhu Phối Triển; qua đó người môn sinh sẽ được huấn luyện về kỹ thuật võ học và tinh thần võ đạo với ý hướng phát huy truyền thống anh dũng bất khuất của người võ sĩ đạo; tôn trọng sự công bằng và lẽ phải; phục vụ cho bản thân, gia đình, dân tộc và nhân lọai.

Xin được gởi lời chào mừng đến quí môn hữu, thân hữu đã đến thăm viếng trang nhà ( website ) của Phong Trào VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Âu Châu cùng các Đơn Vị trực thuộc.

Hy vọng trong chuyến viếng thăm này, chúng tôi sẽ có dịp để giới thiệu đến quí vị một vài nét đại cương về Môn Phái, về Phong Trào VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Âu Châu và một số sinh họat của chúng tôi trong thời gian qua.

" Trân trọng kính chào "


Phong Trào VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Âu Châu