VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Sinh họat > Tin tức

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại

Tâm Thư

Paris, ngày 28 tháng 5 năm 2010


Kính gởi: Quý vị Võ Sư và các đồng môn trên toàn thế giới,

Nhân dịp Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái lần thứ 50, Phong Trào Vovinam-Việt Võ Đạo Âu Châu có mời một số Võ Sư từ Mỹ Châu, Úc Châu và Âu Châu đến tham dự một cuộc họp được tổ chức tại Paris - Pháp Quốc.

Sau khi thảo luận, các Võ Sư hiện diện đã đi đến nhận định như sau:

  • Tình hình phát triển của Môn Phái tại hải ngoại trong nhiều năm qua nhìn chung là tốt đẹp, số lượng võ đường và số lượng môn sinh không ngừng tăng lên, trình độ võ thuật của các Võ Sư và Huấn Luyện Viên ngày càng được kiện toàn.
  • Sự thông hiểu và hòa mình với xã hội nơi sinh sống ngày thêm sâu sắc cùng với sinh hoạt ngày càng tốt hơn.
  • Tuy nhiên, do điều kiện rộng lớn về địa lý, các cơ cấu của Môn Phái còn hoạt động khá riêng lẻ và rời rạc nên chưa phát huy được hiệu quả thực của Môn Phái.
Do đó, nhằm giúp cho sự nghiệp Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo ngày càng phát triển vững chắc tốt đẹp theo Năm Tôn chỉ và Ba Mục đích đã đề ra, chúng tôi đã đồng ý cùng nhau thành lập: Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại với mục đích như sau:
  • Tạo các điều kiện liên lạc thường xuyên nhằm thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.
  • Giúp đỡ trong việc giảng dạy võ thuật, võ đạo cũng như các công việc liên quan đến việc phát triển Môn Phái.
  • Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp thăng tiến trong hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo xuyên qua các khóa đặc huấn và các kỳ thi thăng đẳng cấp tại hải ngoại.
Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại bước đầu được thành lập trên cơ sở thiện ý của các Võ sư có mặt trong cuộc gặp mặt và xin tiếp tục mở rộng đến các Võ sư có cùng tâm ý.

Với bức Tâm Thư này, chúng tôi kính gởi đến quý vị Võ Sư và các Đồng Môn lời thiết tha kêu gọi và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của quý vị để chúng ta cùng nhau chung vai, góp sức trong công cuộc phát triển Môn Phái tại hải ngoại.

Kính chúc quý Võ Sư - quý Đồng Môn - và gia đình tâm thân luôn an định.

Trân trọng,

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại


Liên lạc : Ban Thường Trực Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại

VS Bùi Long Cửu - Builongcuu@yahoo.com
VS Diệp Khôi - khoidiep@hotmail.com
VS Lương Thuận Vui - invovinam@hotmail.com
VS Nguyễn Minh Hải - hainecnguyen@yahoo.com
VS Nguyễn Thị Cẩm Bình - vovinamsj@yahoo.com
VS Nguyễn Trung Cang - nguyentrungcang@gmail.com
VS Trang Phước Đức - trangduc@free.fr
VS Vũ Đức Thọ - flvovinam@hotmail.comHội Đồng Võ Sư Tương Trợ Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại

cập nhật ngày 29.05.2010

1. VS Bùi Long Cửu - Munich, Germany
2. VS Cao Hải Thanh Trung - Hamburg, Germany
3. VS Đào Nguyên Quân - Victoria, Australia
4. VS Diệp Khôi - Victoria, Australia
5. VS Finato Stefano - Italy
6. VS Hoàng Quốc - Victoria, Australia
7. VS Hoàng Tâm - Victoria, Australia
8. VS Huỳnh Kim - Victoria, Australia
9. VS Huỳnh Ngọc An - Victoria, Australia
10. VS Huỳnh Quốc Hùng Thư - France
11. VS Lâm Tấn Đạt - California, USA
12. VS Le Merrer Gilles - France
13. VS Lê Thanh Liêm - California, USA
14. VS Lương Thuận Vui - Florida, USA
15. VS Lý Văn Ngôn - Victoria, Australia
16. VS Nguyễn Định Bằng - Victoria, Australia
17. VS Nguyễn Minh Hải - California, USA
18. VS Nguyễn Thanh Phong - Oregon, USA
19. VS Nguyễn Thế Hùng - Germany
20. VS Nguyễn Thị Cẩm Bình - California, USA
21. VS Nguyễn Trung Cang - Netherland
22. VS Phan Thanh Việt - Victoria, Australia
23. VS Quan Tuấn Kiệt - Victoria, Australia
24. VS Tống Hùng Phi - Washington, USA
25. VS Trần Duy Lợi - Oakland, USA
26. VS Trần Kim Thuý - Texas, USA
27. VS Trần Minh Hoàng - Texas, USA
28. VS Trần Phước Thiện - Germany
29. VS Trần Thái Quý - Basel, Switzerland
30. VS Trần Việt Kha - Victoria, Australia
31. VS Trang Phước Đức - France
32. VS Vũ Đức Thọ - Florida, USA


Cố Vấn

cập nhật ngày 10.06.2010

- Mục Sư Nguyễn Quang - quangn@fbcjax.com


Ban Thường Trực

cập nhật ngày 10.06.2010

VS Bùi Long Cửu - builongcuu@yahoo.com
VS Diệp Khôi - khoidiep@hotmail.com
VS Lương Thuận Vui - invovinam@hotmail.com
VS Nguyễn Minh Hải - hainecnguyen@yahoo.com
VS Nguyễn Thị Cẩm Bình - vovinamsj@yahoo.com
VS Nguyễn Trung Cang - nguyentrungcang@gmail.com
VS Trang Phước Đức - trangduc@free.fr
VS Vũ Đức Thọ - flvovinam@hotmail.com


Tiểu Ban Thông Tin

cập nhật ngày 28.05.2010

VS Cao Hải Thanh Trung - kevintrung@yahoo.com
VS Huỳnh Quốc Hùng Thư - hung.thu@laposte.net
VS Nguyễn Thế Hùng - nthung@vovinam.de