VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Môn Phái > Những bậc Thầy

NHỮNG BẬC THẦY


SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC, SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Võ Sư NGUYỄN LỘC, Sáng Tổ Môn Phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc sanh ngày 24 tháng 5 năm 1912 nhằm mùng 8 tháng 4 âm lịch tại làng Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây Bắc Việt.
Từ thuở nhỏ, ông đã không ngừng học hỏi và nghiên cứu những tinh hoa võ học đã có trên thế giới, ông đã lấy môn vật và võ cổ truyền Việt Nam làm nồng cốt, đồng thời với đạo lý sống của dân tộc để xây dựng thành một môn phái võ thuật và võ đạo đặt tên là VOVINAM vào năm 1938.
Ngót một năm sau, vào mùa thu năm 1939, ông đem lớp võ đầu tiên công khai ra mắt dân chúng tại nhà hát lớn Hà Nội, cuộc biểu diễn thành công rực rỡ. Vào mùa xuân năm 1940 ông đã khai giảng lớp võ đầu tiên tại trường Sư Phạm (école Normale) Hà Nội. Sau đó, nhiều lớp võ liên tiếp được mở ra. Môn sinh thời đó rất tiến bộ nhờ phương pháp huấn luyện tinh vi và khoa học, đồng thời nhờ ảnh hưởng trực tiếp tinh thần dân tộc sáng chói của ông.

Kể từ thời điểm đó, Môn Phái Vovinam đã trở thành một phong trào giáo dục quần chúng rộng rãi với một quan điểm rõ rệt là :
1. Môn Phái Vovinam không phải là một đoàn thể chính trị, nên không hoạt động chính trị. Tuy nhiên, Môn Phái Vovinam không xâm phạm tới quyền công dân của các môn sinh nên cũng không ngăn cấm các môn sinh làm chính trị với tư cách công dân của họ.
2. Môn Phái Vovinam chủ trương xây dựng con người toàn diện trên căn bản võ thuật và tinh thần võ đạo chứ không hoạt động chính trị và công tác xã hội. Tuy nhiên, khi thời cuộc nước nhà đòi hỏi Môn Phái Vovinam sẵn sàng tiếp tay với các đoàn thể ái quốc để thực hiện công cuộc cứu quốc và cứu tế xã hội với tinh thần vị tha vô điều kiện. Và sự tiếp tay này nếu có, không có nghĩa là Môn Phái Vovinam đã phục vụ cho một cá nhân hay đoàn thể nào mà chỉ là phục vụ Dân Tộc trong công cuộc ích quốc lợi dân, rồi sau đó lại trở về với mục đích quảng bá võ thuật và tinh thần võ đạo của Môn Phái.

Vào ngày 29.04.1960 nhằm ngày mùng 04 tháng tư âm lịch, Cố võ sư Nguyễn Lộc Sáng Tổ Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo đã vĩnh viễn ra đi tại Sài Gòn, sau khi trao quyền Chưởng Môn cho người Môn Đệ trưởng tràng : Võ Sư Lê Sáng.
Suốt cuộc sống tận tụy hy sinh xây dựng nền võ đạo cho dân tộc, ông đã để lại một sự nghiệp phi thường. Hằng năm, những môn đệ kế nghiệp từ bốn phương, hướng về ngày giỗ ông, bậc thầy của một võ đạo dân tộc : Đốt lò hương tưởng niệm, đặt tay thép trên trái tim từ ái, cùng cúi đầu thầm nhắc nhở để hiến dâng năng lực và tâm huyết cho tương lai, cho đại nghĩa.

Haut de la page

SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ VÕ SƯ LÊ SÁNG, CHƯỞNG MÔN MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Võ Sư LÊ SÁNG, Chưởng Môn Môn Phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Võ Sư LÊ SÁNG chào đời vào mùa thu năm 1920 tại căn nhà bên bờ hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Vào năm 1939, sau một cơn bạo bệnh nên đôi chân đi đứng khó khăn, nghe lời khuyên của Mẹ, Võ Sư LÊ SÁNG đã tìm thầy học võ với mục đích rèn luyện cho đôi chân cứng cáp và thân thể khỏe mạnh. Duyên may đưa đẩy ông đến với lớp tập VOVINAM tại trường Sư Phạm ( École Normal ) Hà Nội do Cố Võ Sư Sáng Tổ giảng dạy.
Có năng khiếu ,thông minh và chuyên cần luyện tập ,vài năm sau ông được Võ Sư Sáng Tổ cho tham gia công việc huấn luyện tại Hà Nội. Từ đó, ông luôn gắn bó cùng Võ Sư Sáng Tổ như anh em ruột thịt, cùng đồng lao cộng khổ và đã theo chân Võ Sư Sáng Tổ đi dạy VOVINAM ở nhiều nơi như : Thạch Thất ( Sơn Tây ), Phú Thọ, Chuế Lưu, Đan Hà , Đan Phú ( Yên Bái ) …

Năm 1954, ông cùng Võ Sư Sáng Tổ di cư vào Sài Gòn. Tại đây ông được phân công mở các lớp VOVINAM ở đường Thủ Khoa Huân và ở quận Thủ Đức .

Giữa năm 1957, Võ Sư Sáng Tổ nằm bệnh phải nghỉ dạy và đã ủy quyền cho Võ Sư LÊ SÁNG tạm thời thay thế việc phụ trách các lớp võ. Vào thời điểm này, căn cứ vào các ý niệm tiên khởi về Cách Mạng Tâm Thân do Võ Sư Sáng Tổ giảng dạy, Võ Sư LÊ SÁNG đã hệ thống hóa kỹ thuật võ học, lý thuyết võ đạo, đường hướng, mục đích, tôn chỉ của Môn Phái. Đồng thời Võ Sư LÊ SÁNG đã qui tụ lớp môn đệ từng theo tập với Võ Sư Sáng Tổ từ năm 1955, bồi dưỡng thành lớp võ sư cốt cán sau này để chung tay phát triển Môn Phái.

Năm 1958, Võ Sư LÊ SÁNG được bầu vào chức vụ Tổng Thư Ký Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam và đã giữ chức vụ này trong suốt ba nhiệm kỳ ( 1958 - 1968 ); ngòai ra ông còn giữ chức vụ Tổng Thủ Quỹ Ủy Hội Thế Vận ( Olympic ) Việt Nam ( 1960 - 1972 ). Trong thời kỳ này, Võ Sư LÊ SÁNG đã nghiên cứu, tìm hiểu sâu rộng về các môn võ cổ truyền và ông đã rút ra được tinh túy và tìm cách bổ túc và chỉnh lại phần phân thế đã thất truyền của những bài võ xưa mà lập ra một hệ thống mới "Một phát triển thành ba" cho VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO sau này. Với hệ thống này, người tập sẽ dễ luyện, dễ nhớ, ôn đi ôn lại nhuần nhuyễn. Các kỹ thuật và bài bản mới như :

 • 30 thế chiến lược được ghép thành 3 bài đơn luyện là : Thập Tự quyền pháp, Ngũ Môn quyền pháp và Thập Thế Bát Thức quyền pháp.
 • Hệ thống phản đòn cơ bản được ghép thành 2 bài đơn luyện là : Tứ Trụ quyền pháp, Viên Phương quyền pháp và 4 bài song luyện từ số 1 đến số 4.
 • 28 thế vật căn bản được ghép thành 3 bài song đấu vật từ số 1 đến số 3.
 • 12 thế tay không bắt dao găm được ghép thành bài song luyện dao.
 • 12 thế tay không bắt búa rìu được ghép thành bài song đấu búa.
 • 12 thế tay không bắt mã tấu được ghép thành bài song đấu mã tấu.
 • 12 thế tay thước được ghép thành bài Mộc Bản pháp.
 • 12 thế côn được ghép thành bài Tứ Tượng côn pháp và bài song luyện côn.
 • 15 thế kiếm được ghép thành bài Tinh Hoa Lưỡng Nghi kiếm pháp và bài song luyện kiếm.
 • Ngòai ra còn một số bài bản khác trong chương trình huấn luyện của Môn Phái như : Long Hổ quyền pháp, Lão Mai quyền pháp, Ngọc Trản quyền pháp, Việt Võ Đạo quyền pháp, Xà quyền, Hạc quyền, Nhật Nguyệt đại đao pháp, Thái Cực đơn đao pháp...

Là người môn đệ trưởng tràng, luôn sát cánh cùng Võ Sư Sáng Tổ trong suốt thời gian 20 năm, Võ Sư LÊ SÁNG đã hình thành một hệ tư tưởng đạo thật minh bạch từ nguồn tư duy của Sáng Tổ qua phần lý thuyết võ đạo được đưa vào chương trình huấn luyện chính thức của Môn Phái; Điển hình là một số bài viết sau đây :
 • Ý nghĩa phù hiệu và kỳ hiệu.
 • Ý nghĩa các màu đai.
 • Ý nghĩa Mười điều Tâm Niệm.
 • 12 Phương châm Tu Dưỡng Hành Xử của Việt Võ Đạo Sinh.
 • Tác phong của Việt Võ Đạo Sinh.
 • Vài nét định hướng thể hiện nếp sống tình cảm Việt Võ Đạo.
 • Việt Võ Đạo với thế hệ thanh niên hiện đại.
 • Giá trị nhân bản của Việt Võ Đạo.
 • Triết lý về võ đạo.
 • Vũ trụ quan và Nhân sinh quan Việt Võ Đạo.
 • Chủ thuyết Cách Mạng Tâm Thân.
 • ...

Năm 1960, Võ Sư Sáng Tổ trước khi tạ thế đã ủy thác trách nhiệm lãnh đạo Môn Phái Cho Võ Sư LÊ SÁNG để tiếp tục công trình và tâm nguyện còn dang dở là hình thành một nền võ đạo cho Dân tộc và Nhân lọai.

Năm 1964, để đáp ứng nhu cầu phát triển, Võ Sư LÊ SÁNG đã cho thành lập Ban Chấp Hành đầu tiên của Môn Phái và hai cơ cấu họat động là : Tổng Cục Huấn Luyện và Tổng Đòan Thanh Niên. Kể từ đó danh xưng chính thức của Môn Phái là VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO và Võ Sư LÊ SÁNG trở thành Chưởng Môn của Môn Phái.

Là người lãnh đạo tối cao của Môn Phái, bằng tài năng, đức độ và nếp sống thanh cần gương mẫu; Võ Sư Chưởng Môn LÊ SÁNG đã cống hiến trọn cả cuộc đời cho công cuộc xây dựng và phát triển Môn Phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO trên tòan thế giới.


>> DIỄN TỪ CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG

Haut de la page