VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Môn Phái > Tổng quát

TỔNG QUÁT

Võ học Việt Nam được hình thành và gắn liền theo nền lịch sử của dân tộc, một dân tộc phải luôn luôn chiến đấu không ngừng để sinh tồn. Nhờ địa thế thuận lợi là cửa ngõ của hai nền văn minh Đông - Tây và nhờ ở tinh thần thượng võ nên Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều tinh hoa của các nền võ học nước ngòai, hòa hợp với nền võ học cổ truyền để trở thành truyền thống võ học đặc thù của dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, trải qua bao cuộc chiến tranh, với quan niệm trọng văn khinh võ, với phương pháp huấn luyện mang tính cách tộc truyền và bí truyền nên nền võ học của Việt Nam chưa được phát triển một cách đúng mức hay đúng hơn là không thể phát triển được.

Nhận thức được nguy cơ mai một của nền võ học Việt Nam thời cận đại,lại mang tâm nguyện là cố gắng hình thành một nền võ đạo cho dân tộc. Cố Võ Sư Nguyễn Lộc đã lấy môn vật và võ cổ truyền Việt Nam làm nồng cốt, khai thác mọi tinh hoa võ thuật từ cương phái tới nhu phái để sáng tạo thành một Môn Phái riêng biệt đặt tên là VOVINAM.

Mùa thu năm 1939 VOVINAM được chính thức ra mắt tại nhà Hát Lớn Hà Nội và lớp võ đầu tiên được khai giảng vào mùa xuân năm 1940 tại trường Sư Phạm Hà Nội.