VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Phong Trào Âu Châu > Đơn Vị Pháp > Garges Les Gonesse

Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao Au Chau - Garges-les-Gonesse

Club de Garges-Les-Gonesse

Renseignements

Région : Ile-de-France
Thuộc vùng ngọai ô ở phía Bắc của Paris , Trung Tâm Huấn Luyện Garges-Les-Gonesse được thành lập vào năm 1991 .
Quản nhiệm Trung Tâm là Võ Sư TRANG Phước Đức với sự phụ tá của hai Huấn Luyện Viên Cao Cấp THANANE Voravanh và MALEK Yasser

Age minimum:
12 ans

ĐỊA ĐIỂM:

 • Gymnase Allende Néruda
  4, allée Jules Ferry
  95140 Garges-les-Gonesse
  >> plan d'accès

THỜI GIAN:

 • Thứ Tư , từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30
 • Thứ Sáu, từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00

Contact :

BAN HUẤN LUYỆN :

 • HLV.CC MALEK Yasser
 • HLV.CC THANANE Voravanh
 • HLV. BARROS Bruno
 • HLV. CITTEE Yann
 • HLV. SIAMPIRINGUE AnthonyPhong Trao Vovinam Viet Vo Dao Au Chau - Garges-les-Gonesse
haut de la page