VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Phong Trào Âu Châu > Đơn Vị Pháp > Montigny-le-Bretonneux

Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao Au Chau - Montigny-le-Bretonneux

Club de Montigny-le-Bretonneux

Renseignements

Thuộc vùng ngọai ô ở phía Tây của Paris , Trung Tâm Huấn Luyện Montigny Le Bretonneux được thành lập vào năm 1989 .
Quản nhiệm Trung Tâm là Võ Sư DOLL Nicolas với sự phụ tá của Huấn Luyện Viên Cao Cấp CHAOUCH Moncef .

Age minimum:
8 ans

ĐỊA ĐIỂM:

 • Gymnase Marcel Guillon
  Rue du jeu de Paume
  78180 Montigny-Le-Bretonneux
 • Gymnase Roger Rivière
  Mail Courlis
  78180 Montigny-Le-Bretonneux
  >> plan d'accès

THỜI GIAN:

 • Gymnase Marcel Guillon :Thứ Hai, từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 30
 • Gymnase Roger Rivière : Thứ Tư , từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 30
 • Gymnase Roger Rivière : Thứ Sáu, từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30

Contact :

BAN HUẤN LUYỆN :

 • Võ Sư LE MERRER Gilles
 • HLV.CC CHAOUCH Moncef
 • HLV.CC Foucher Alexandre
 • HLV. GADEA PascalPhong Trao Vovinam Viet Vo Dao Au Chau - Montigny-le-Bretonneux Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao Au Chau - Montigny-le-Bretonneux Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao Au Chau - Montigny-le-Bretonneux
haut de la page