VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
[VN] [FR]© All content copyright 2000-2005 Phong Trao Vovinam Viet Vo Dao.
All rights reserved.
No reproduction allowed without written permission.

Quí vị đang ở trang : Phong Trào Âu Châu > Giới thiệu

PHONG TRÀO VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ÂU CHÂU


PHONG TRÀO VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ÂU CHÂU


GIỚI THIỆU

Phong Trào Vovinam Việt Võ Đạo Âu Châu là một cơ cấu chính thức của Môn Phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO tại Âu Châu . Được thành lập vào năm 1984 tại Paris bởi Võ Sư TRANG Phước Đức và được Võ Sư Chưởng Môn LÊ SÁNG công nhận vào năm 1993.
Hiện thời dưới quyền lãnh đạo của Võ Sư TRANG Phước Đức , Phong Trào Vovinam Việt Võ Đạo Âu Châu có 5 Đơn Vị Quốc Gia trực thuộc :

 • Đơn Vị Đức , do Võ Sư Trợ Huấn NGUYỄN Thế Hùng điều quản,
 • Đơn Vị Hòa Lan , do Võ Sư Trợ Huấn TRẦN Tán Hồng Đức điều quản,
 • Đơn Vị Thụy Sĩ , do Võ Sư TRẦN Thái Quý điều quản,
 • Đơn Vị Pháp , do Võ Sư HÙYNH Quốc Hùng Thư điều quản,
 • Đơn Vị Ý , do Võ Sư FINATO Stéfano điều quản.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Phong Trào Vovinam Việt Võ Đạo Âu Châu luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, kỷ cương của Môn Phái đã được truyền lại từ Cố Võ Sư Sáng Tổ. Dưới sự lãnh đạo của Võ Sư Chưởng Môn LÊ SÁNG, Phong Trào Vovinam Việt Võ Đạo Âu Châu nguyện tiếp tục sứ vụ Đào tạo, Huấn luyện và phát triển Môn Phái tại địa bàn hải ngọai. Trong chiều hướng đó, tất cả các Võ đạo đường, các Trung Tâm Huấn Luyện trực thuộc đều thu nhận môn sinh không phân biệt nguồn gốc, màu da, chủng tộc… và tất cả hàng ngũ cán bộ ( Võ Sư, Huấn Luyện Viên ) đều tham gia công tác huấn luyện, phát triển với tinh thần tự nguyện và vô vụ lợi.

haut de la page

TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ÂU CHÂU


I. Tổng quát

Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo (với tiền thân là Đại Phong Trào Âu Châu) đã được thành lập, ghi danh và chấp thuận cho phép họat động của chính quyền Pháp vào năm 1984 tại Paris. Giấy cho phép họat động được đăng trên tờ Công Báo (Journal officiel de la République Française) số N.C. 11949 ngày 23 tháng 12 năm 1984.

Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu họat động với những mục đích :
1. Trong giai đọan đầu chủ yếu là kết hợp những Võ Sư, Huấn Luyện Viên và Môn Sinh đã từng tham gia sinh họat Môn Phái từ trước năm 1975 thuộc Cục Huấn Luyện Miền Tây / Việt Nam còn đang sinh họat tại Âu Châu, song song với việc huấn luyện một lớp môn sinh mới tại hải ngọai. Kể từ thời điểm năm 1990 sinh họat của Phong Trào đã mở rộng cho tất cã những đồng môn có cùng chung quan điểm về đường lối, nề nếp và cách thế hành xử.
2. Giới thiệu nền võ thuật, võ đạo đặc thù của Môn Phái dến các tầng lớp thanh thiếu niên người Việt và người bản xứ tại Âu Châu.
3. Phát triển Môn Phái dựa theo truyền thống đã có từ trước đến nay.
4. Đào tạo hàng ngũ môn đồ kế tục có đầy đủ chất lượng để không hổ thẹn với danh nghĩa là người môn sinh VOVINAM Việt Võ Đạo.


II. Quá Trình Phát Triển

Được chia ra làm bốn giai đọan :

1) Giai đọan 1 : 1979 – 1983
Đây là giai đọan tiền phát triển với những sinh họat độc lập do những cựu cán bộ của Huấn Luyện Miền Tây ngày cũ (trước năm 1975) đảm trách công tác huấn luyện khi đến định cư tại một số quốc gia thuộc Âu Châu.
- Sinh họat tại Pháp đã có họat động Môn Phái từ năm 1979.
- Sinh họat tại Tây Đức đã có họat động Môn Phái từ năm 1981.
- Sinh họat tại Hòa Lan đã có họat động Môn Phái từ năm 1983.
- Sinh họat tại Thụy Sĩ đã có họat động Môn Phái từ năm 1983.

2) Giai đọan 2 : 1984 – 1990
Kể từ lúc thành lập vào tháng 07 năm 1984, xử dụng danh xưng Đại Phong Trào Âu Châu với bốn cơ cấu trực thuộc là : Phong Trào Tây Đức, Phong Trào Thụy Sĩ, Phong Trào Hòa Lan và Phong Trào Pháp. Đến năm 1987 thì có thêm Phong Trào Bỉ.

Đại Phong Trào Âu Châu do Võ Sư Nguyễn Văn Nhàn lãnh đạo với sự trợ giúp điều hành công việc của bốn cán bộ phụ trách bốn Phong Trào là : Trần Phước Thiện (Tây Đức), Trang Phước Đức (Pháp), Nguyễn Trung Cang (Hòa Lan), Châu Bảo Lộc (Thụy Sĩ).

Trong giai đọan này, mọi sinh họat của Đại Phong Trào Âu Châu đặt trọng tâm vào việc Vun Gốc – Khơi nguồn ; kiện tòan nhân sự và xây dựng nền móng ở từng địa phương trực thuộc xuyên qua các kỳ họp mặt như sau :
- Tết Nguyên Đán (dành cho các cán bộ phụ trách các Phong Trào),
- Trại Hè Quyết Tiến (môn sinh các cấp và gia đình),
- Trại Đông Nhóm Lửa (đại diện môn sinh ở các Phong Trào),
- Tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương,
- Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng,
- Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái,
- Tổ chức những buổi trình diển văn nghệ, biểu diển võ thuật (Tuyên văn).

Về phần huấn luyện cho môn sinh thì Đại Phong Trào Âu Châu đã chấp hành nghiêm chỉnh những kỷ cương, nề nếp, đường hướng và những qui định đã được Môn Phái ban hành và áp dụng từ trước 1975 (màu võ phục, màu đai, đẳng cấp, chương trình huấn luyện võ thuật, võ đạo, thi thăng đẳng cấp…).

3) Giai đọan 3 : 1990 – 1994
Đây là giai đọan khó khăn nhất trong sinh họat của Đại Phong Trào Âu Châu với ba dử kiện quan trọng :
1. Võ Sư Chưởng Môn tái chấp chưởng quyền lãnh đạo Môn Phái
2. Đại Phong Trào Âu Châu cử ba nhân sự (Nguyễn Văn Nhàn, Trang Phước Đức, Nguyễn Trung Cang) tham dự Đại hội Võ Sư VOVINAM Việt Võ Đạo hải ngọai được tổ chức tại Tiểu Bang California - Hoa Kỳ.
3. Võ Sư Nguyễn Văn Nhàn quyết định giải tán Đại Phong Trào Âu Châu.

Sau khi Đại Phong Trào Âu Châu bị giải tán, đa số cán bộ (từ cấp Hòang Đai Đệ I Cấp trở lên) đều quyết định ngưng sinh họat.

Không nản lòng trước nghịch cảnh, Võ Sư Trang Phước Đức lúc đó là Thường Trực Ban Điều Hướng của Đại Phong Trào Âu Châu, đã cương quyết tiếp tục công tác phát triển với 4 Huấn Luyện Viên Hòang Đai Đệ I Cấp còn tiếp tục sinh họat là : Trần Thái Qúy, Đặng Thanh Phong, Triệu Văn Văn và Phạm Hiếu Vĩnh Hản.

Để phù hợp với hòan cảnh sinh họat mới, Võ Sư Trang Phước Đức đã thay đổi danh xưng là Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu và lập chương trình sinh họat, huấn luyện, nhằm đào tạo hàng ngũ cán bộ mới.

Theo thời gian, sinh họat của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đã đi vào nề nếp và ổn định với sự trở lại sinh họat của hầu hết các cán bộ ngày cũ (Đại Phong Trào Âu Châu), lại được tăng cường thêm một số cán bộ trẻ vừa trưởng thành trong giai đọan này.

Tôn trọng kỷ cương và truyền thống của Môn Phái, kể từ năm 1993 Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đã tự nguyện tiếp nhận sự lãnh đạo của Võ Sư Chưởng Môn thông qua Văn Phòng Chưởng Môn.

4) Giai đọan 4 : 1995 cho đến nay
Nhận định rằng nhu cầu phát triển ngày càng rộng lớn và nhất là hàng ngũ môn sinh ngày càng đông mà đa số đều là người bản xứ (chiếm 80% trên tổng số môn sinh của Phong Trào), Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu cần phải có một hệ thống lãnh đạo, chỉ huy rõ ràng để làm nền tảng cho việc họat động trong tương lai (từ cuối năm 1990 cho đến 1995 mọi công việc điều quản của Phong Trào đều do Võ Sư Trang Phước Đức phụ trách).

Vào tháng 08 năm 1995, Võ Sư Trang Phước Đức đã triệu tập một phiên họp để thành lập một hệ thống tổ chức chính thức của Phong Trào Âu Châu, và cũng trong phiên họp này một chương trình huấn luyện thống nhất và một bản Nội Qui được sọan thảo và ban hành.


III. Hệ Thống Tổ Chức

1) Hội Đồng Võ Sư :

Là cơ quan lãnh đạo tối cao của Phong Trào Âu Châu bao gồm :

a. Thành viên chính thức :
Những Võ Sư có đằng cấp từ Chuẩn Hồng Đai trở lên hiện đang sinh họat trong hệ thống của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu.

b. Thành viên dự khuyết :
- Những Võ Sư Trợ Huấn có đằng cấp là Hòang Đai Đệ III Cấp, phải được sự đề nghị của một thành viên chính thức và sự chấp thuận của Hội Đồng Võ Sư Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu.
- Hội Đồng Võ Sư sinh họat theo tính truyền thống của Môn Phái và chịu trách nhiệm trước Võ Sư Chưởng Môn về tất cả các họat động của Phong Trào; đồng thời giử vai trò liên lạc với các cơ cấu khác của Môn Phái trên tòan thế giới.

Hội Đồng Võ Sư đầu tiên (08.1995) của Phong Trào có 5 thành viên là :
- VS TRANG Phước Đức : Chủ Tịch
- VS TRẦN Phước Thiện : Thành viên
- VSTH NGUYỄN Trung Cang : Thành viên
- VSTH CHÂU Bảo Lộc : Thành viên
- VSTH TRẦN Thái Qúy : Thành viên

Hiện tại (12.2006) Hội Đồng Võ Sư của Phong Trào có 10 thành viên là :
- VS TRANG Phước Đức : Chủ Tịch
- VS TRẦN Phước Thiện : Thành viên
- VS NGUYỄN Trung Cang : Thành viên
- VS TRẦN Thái Qúy : Thành viên
- VS HÙYNH Quốc Hùng Thư : Thành viên
- VS DOLL Nicolas : Thành viên
- VS LE MERRER Gilles : Thành viên
- VS FINATO Stefano : Thành viên
- VS BODMER Joe : Thành viên
- VSTH CHÂU Bảo Lộc : Thành viên

2) Hội Đồng Đại Biểu :
Là cơ quan đại diện cho tất cả môn sinh trực thuộc Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu, bao gồm các cán bộ của Phong Trào có đẳng cấp từ cấp Hòang Đai trở lên. Hiện tại (12.2006) Hội Đồng Đại Biểu Phong Trào Âu Châu có 86 thành viên.

3) Ban Chấp Hành :
Là cơ quan đại diện của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu do Hội Đồng Đại Biểu bầu ra, bao gồm :

a.Thành viên đương nhiên :
- Hội Đồng Võ Sư cử một số thành viên tham gia nhưng không được quá 1/3 tổng số thành viên của Ban Chấp Hành.
- Các Trưởng Đơn Vị Quốc Gia.

b.Thành viên biểu quyết :
- Các ứng cử viên thuộc các Ban Điều Hành Đơn Vị Quốc Gia.

Đại hội Hội Đồng Đại Biểu Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu lần thứ ba được triệu tập vào 2 ngày 02 + 03 tháng 12 năm 2006 tại Bad Homburg - Cộng Hòa Liên Bang Đức đã bầu ra Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006 - 2009 với các nhân sự như sau :
- VS NGUYỄN Trung Cang : Chủ Tịch
- VS TRẦN Thái Qúy : Thành viên
- VS HÙYNH Quốc Hùng Thư : Thành viên
- VS FINATO Stefano : Thành viên
- VSTH NGUYỄN Thế Hùng : Thành viên
- VSTH TRẦN Tán Hồng Đức : Thành viên
- VSTH TRẦN Quốc Hưng : Thành viên
- VSTH CHAOUCH Moncef : Thành viên
- VSTH GEHWEILER Joachim : Thành viên
- VSTH MARTARELLO Gianpiero : Thành viên
- HLVCC ELBER François : Thành viên

4) Ban Điều Hướng :
Là cơ quan điều quản mọi sinh họat của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu, do các thành viên của Ban Chấp Hành bầu ra với sự chấp thuận của Hội Đồng Võ Sư.
- Võ Sư TRẦN Phước Thiện được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 1995 – 1998
- Võ Sư Trợ Huấn NGUYỄN Trung Cang được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 1998 – 2000
- Võ Sư TRẦN Thái Quý được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 2000 – 2003
- Võ Sư HÙYNH Quốc Hùng Thư được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 2003 – 2006
- Võ Sư NGUYỄN Trung Cang được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 2006 – 2009

Ban Chấp Hành và Ban Điều Hướng sinh họat theo tính dân chủ và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Võ Sư về việc họach định và thực hiện các kế họach theo đúng đường hướng của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu do Hội Đồng Võ Sư đề ra.

Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành và Ban Điều Hướng là 3 năm.


IV - Nhân Sự

Về phương diện nhân sự, Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu hiện có 86 cán bộ đang họat động tại 5 Đơn Vị Quốc Gia trực thuộc, bao gồm :

 • 03 Võ Sư Cao Đẳng
  • 1 Hồng Đai Đệ II Cấp
  • 2 Hồng Đai Đệ I Cấp

 • 06 Võ Sư Chuẩn Cao Đẳng
  • 6 Chuẩn Hồng Đai

 • 12 Võ Sư Trợ Huấn
  • 12 Hòang Đai Đệ III Cấp

 • 65 Huấn Luyện Viên và Trợ Huấn Viên

V - Sinh Họat

Về phương diện sinh họat, Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đã có mặt tại 5 Quốc Gia là : Pháp, Đức, Hòa Lan, Thụy Sĩ và Ý.

Cơ cấu của Phonng Trào tại mổi Quốc Gia trực thuộc được gọi là Đơn Vị và mổi Đơn Vị có một Ban Điều Hành để quản trị mọi hoạt động tại địa phương.

Hàng năm, Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đều tổ chức các kỳ họp mặt, sinh họat có tính cách định kỳ và truyền thống như :
- Họp thường niên Hội Đồng Võ Sư
- Họp thường niên Ban Chấp Hành
- Họp định kỳ Lục cá nguyệt Ban Điều Hướng
- Tổ chức kỳ thi thăng đẳng cấp lên các cấp Hoàng Đai
- Tổ chức lễ mang đai
- Tổ chức tranh giải kỹ thuật
- Tổ chức đại lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái
- Tổ chức trại hè và khóa đặc huấn dành cho các cấp Hoàng Đai
- Tổ chức các khóa tập huấn cho từng Đơn Vị hoặc liên Đơn Vị
- Cử thành viên Hội Đồng Võ Sư đến từng Đơn Vị Quốc Gia để thăm viếng, khích lệ hoặc giải quyết các khó khăn gặp phải tại địa phương.

Ngòai ra, Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu còn tổ chức các chuyến về chiêm bái Tổ Đường, tập huấn và tham dự các khóa thi lên các cấp Võ Sư (Chuẩn Hồng Đai ,Hồng Đai ) do Võ Sư Chưởng Môn khảo sát tại Tổ Đường của Môn Phái.


VI - Xác Định

Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu là một cơ cấu của Môn Phái tại Âu Châu (Quyết Định công nhận mang số 09.97/QĐ/CM do Võ Sư Chưởng Môn ấn ký ngày 15.03.1997).

Tiếp nối sự sinh tồn và quảng phát của Môn Phái trong cộng đồng thế giới, Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu luôn sẳn sàng tiếp tay với các đồng môn trong việc phục vụ lý tưởng chung của Môn Phái dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Võ Sư Chưởng Môn.

haut de la page